Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVI/148/16 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe