Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe