Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe