Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/291/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe