Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe