| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/285/2011 Rady Miasta Kielce

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Kielce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 657; z 2011 r. Nr 21 poz. 113) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175; z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 127, poz. 857) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95; z 2011 r. Nr 117, poz. 676) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach na terenie miasta Kielce, nie objętych ustawowym zakazem spożywania napojów alkoholowych:
1) w częściach wspólnych i na podwórkach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, z wyłączeniem budynków składających się z nie więcej niż czterech lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych,
2) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,
3) na terenach obiektów i boisk sportowych,
4) na skwerach, służących mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Bogucki
 
UZASADNIENIE
Zapisy uchwały mają pomóc i umożliwić służbom porządkowym wyeliminowanie zachowań nagannych i patologicznych z terenu miasta Kielce. Obowiązujące prawo nie pozwala na karanie przez Straż Miejską i Policję osób spożywających alkohol na terenie podwórek, w bramach, na klatkach schodowych, strychach i w piwnicach. Pozwoli to również na zapewnieniu mieszkańcom miasta Kielce spokoju, poczucia bezpieczeństwa i porządku w miejscu zamieszkania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »