| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie utworzenia straży miejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1,ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)[2]) po zasięgnęciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

Tworzy sie w Gminie Staszów Straż Miejską - samorządową umundurowaną formację do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy.

§ 2.

Straż Miejska jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadany przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego


Uzasadnienie

Mając na względzie pełną realizację nałożonych na gminę ustawowych obowiązków, w tym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy oraz większą egzekucję przestrzegania prawa tworzy się straż miejską. W szczególności istnieje potrzeba egzekucji i kontroli przestrzegania przepisów prawa miejscowego m.in. w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, ochrony środowiska , ochrony zwięrzat, przepisów ruchu drogowego. Ponadto uwzgledniając pozytywną opinię właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »