| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, pkt.9 lit. d, i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1   pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 ust. 2   pkt. 1, 2, art. 214 pkt.1, 2, 3   art. 222 ust. 1, ust. 2   pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2   pkt1, 2, 3, art. 264 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240 z   późń. zm.) Rada Gminy w   Słupi Jędrzejowskiej  uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Dokonuje się zmian w   planie przychodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Załącznik Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012r otrzymuje  Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   § 1   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w   wysokości 16.647.724,42 zł"  

a)   dochody bieżące 12.707.266,77 zł  

b)   dochody majątkowe 3.940.457,65zł  

§   6.   § 2   ust. 1   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki budżetu gminy w   wysokości 18.763.394,29zł"  

a)   wydatki bieżące 12.586.325,92zł  

b)   wydatki majątkowe 6.177.071,37zł  

§   7.   § 3   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  

1.   Deficyt budżetu gminy w   wysokości 2.115.672,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   kredytów w   kwocie 1.995.000,00zł  

2)   z tytułu wolnych środków  120.672,87  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 2.618.872,87 zł, rozchody w   wysokości 503.200 zł.  

§   8.   § 10 pkt 1   i 2   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  

1)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   łącznej kwocie 1.995.000 zł  

a)   z tytułu kredytów w   kwocie 1.995.000 zł  

§   9.   Załącznik o   zadaniach inwestycyjnych rocznych w   2012 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   10.   W uchwale budżetowej Gminy Słupia Jędrzejowska Nr.XVIII/84/2012 Rady Gminy z   dnia 25 stycznia 2012 roku dokonuje się zmian: Ustala się roczne limity dla:  

1.   Zobowiązań z   tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu budżetu w   kwocie 1.995.000,00  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Jędrzejowska  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem powzięcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Machnik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/119/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/119/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/119/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/119/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/119/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i   wydatków o   kwotę 4762,07 zgodnie z   pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Kielcach  Znak; FN .I. 31111.4.100.2012 . Powyższe zwiększenie dotacji celowej w   rozdziale 758 § 2030 o   kwotę 2749,38 oraz  § 6330 o   kwotę 2012,69  pochodzącej z   rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest dla gmin województwa świętokrzyskiego na zwrot części wydatków wykonanych w   ramach funduszu sołeckiego w   2011r . Zwiększa się plan dochodów i   wydatków o   kwotę 63.089,60 w   związku z   zawarciem umowy finansowej programu COMENIUS – Partnerskie projekty szkół” z   Narodową Agencją Programu  - Uczenie się przez całe  życie” . Zwiększa się plan wydatków o   kwotę 3360zł  zł zgodnie z   umową z   dnia 05.09.2012 r nr 2/2012/r z   z Powiatowym Urzędem Pracy o   zorganizowanie prac interwencyjnych w   ramach programu związanego z   aktywizacją osób bezrobotnych do 30 roku życia. Zwiększa się plan dochodów i   wydatków o   kwotę 610.000 zł w   związku z   budową boiska Sportowego pod nazwą Orlik 2012r ,  

Przeniesienia planu dochodu i   wydatków budżetowych wynikają z   potrzeb jednostek organizacyjnych realizujących zadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »