| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/272/2013 Rady Gminy Iwaniska

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zmianami).

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2013 rok zgodnie z załacznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr XLVII/251/2012 z dnia 31.XII.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. dotyczącego zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Piotr Kidoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/272/2013
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/272/2013
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/272/2013
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r. po stronie dochodów wprowadza się na:

1)zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 600 000 zł z tytułu otrzymanej promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji DUSKŻ - I - 5901 - 11 - 1/13 z 07.02.2013 r. przydzielającej środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę drogi Zielonka - Stobiec Porąbki Dolne i odbudowę drogi Garbowice - Kolonia Garbowice.

2)Zwiększenie planu dochodów bieżących na:

- 5% dochodów uzyskanych z opłat za dane osobowe (500 zł);

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 1 855 zł na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013 r.

- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (8 000 zł).

3)zmianę klasyfikacji paragrafowej z tytułu wpływu dochodów za ścieki z § 0490 na §0830 (60 000 zł).

Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok po stronie wydatków wprowadza się na:

- wydatki inwestycyjne - odbudowa drogi Zielonka - Stobiec Porąbki Dolne i Garbowice - Kolonia Garbowice (608 500 zł);

- wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe oświata (1855 zł).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »