| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Mirzec

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) . Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw na terenie Gminy Mirzec według załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy kwot zainkasowanych i terminowo przekazanych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu.

2. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do trzeciego dnia włącznie następującego po terminach płatności tej opłaty ustalonych Uchwałą Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec § 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Mircu Nr XXXIII/199/2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Mirzec
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »