| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.89.2016 Rady Gminy w Imielnie

z dnia 18 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późno zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.73.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały: Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 229.171,00 w tym: w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 179.171,00 w dziale 852 rozdz. 85212 § 0980 o kwotę - 50.000,00 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 138.000,00 w tym: w dziale 852 rozdz. 85212 § 2360 o kwotę - 50.000,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 6257 o kwotę - 88.000,00

2. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 312.000,00 w tym: w dziale 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę - 88.000,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę - 55.000,00 w dziale 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę - 24.000,00 w dziale 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę - 30.000,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę - 6.000,00 w dziale 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę - 15.000,00 w dziale 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę - 5.000,00 w dziale 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę - 5.000,00 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę - 60.000,00 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4110 o kwotę - 20.000,00 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4120 o kwotę - 4.000,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 179.171,00 w tym: w dziale 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę - 179.171,00

3. Załącznik p.n. " Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 224.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 224.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 224.000,00 zł, rozchody 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Grzelec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.89.2016
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 maja 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.89.2016
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 maja 2016 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »