| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.89.2016 Rady Gminy w Imielnie

z dnia 18 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późno zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.73.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały: Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 229.171,00 w tym: w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 179.171,00 w dziale 852 rozdz. 85212 § 0980 o kwotę - 50.000,00 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 138.000,00 w tym: w dziale 852 rozdz. 85212 § 2360 o kwotę - 50.000,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 6257 o kwotę - 88.000,00

2. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 312.000,00 w tym: w dziale 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę - 88.000,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę - 55.000,00 w dziale 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę - 24.000,00 w dziale 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę - 30.000,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę - 6.000,00 w dziale 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę - 15.000,00 w dziale 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę - 5.000,00 w dziale 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę - 5.000,00 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę - 60.000,00 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4110 o kwotę - 20.000,00 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4120 o kwotę - 4.000,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 179.171,00 w tym: w dziale 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę - 179.171,00

3. Załącznik p.n. " Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 224.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 224.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 224.000,00 zł, rozchody 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Grzelec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.89.2016
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 maja 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.89.2016
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 maja 2016 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »