| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 22 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w podziale gminy Strzelno na obwody głosowania

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) na wniosek Burmistrza Strzelna Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. W podziale gminy Strzelno na obwody głosowania ustalonym uchwałą Nr 87/1/98 Zarządu Miasta w Strzelnie z dnia 28 sierpnia 1998 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Strzelnie Nr XXIII/115/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r. , Nr XLII/260/02 z dnia 03 lipca 2002 r., Nr XXXII/241/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz XLII/300/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Do opisu granic obwodu wyborczego Nr 1 dopisuje się ulice : Aleje Morawskiego, Krzyżową i Piekarską .

2. Do opisu granic obwodu wyborczego Nr 3 dopisuje się ulicę : Plac Daszyńskiego.

§ 2. Jednolity podział gminy Strzelno na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych uwzględniający zmiany określone w § 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W związku z tym, że w granicach obwodu powinny być wykazane również ulice niezamieszkałe stąd niniejsza uchwała.


Załącznik do Uchwały Nr XL/319/2010
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Miasto Strzelno-ulice: Aleje Morawskiego, Cestryjewska, Dąbrowskiego, Inowrocławska, Kasztanowa, Kościuszki, Krzyżowa, Lipowa, Nowa, Osiedle Piastowskie, Piekarska, Plac Świętokrzyski, Rynek, Spichrzowa, Ścianki, Ślusarska, Św. Andrzeja, Św. Anny, Św. Jakuba.

Zespół Szkół Zawodowych ul Kościuszki 15 Strzelno

2

Miasto Strzelno-ulice:Cieślewicza, Elewatorowa, Jana z Ludziska, Kardynała Wyszyńskiego, Kasprowicza, Kolejowa, ks. Kanteckiego, Kujawska, Kwiatowa, Michelsona, Mickiewicza, Miłosza, Miradzka, Prusa, Raj, Sienkiewicza, Sportowa, Styczniowa, Szczanieckiej, Szkolna, Szulczewskiego, Świętego Jana Bosko, Towarowa, Tysiąclecia, Zakrzewskiego, Zbożowa, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 Strzelno

3

Miasto Strzelno-ulice: Brzozowa, Cegiełka, Gimnazjalna, Jesionowa, Klasztorna, Klonowa, Kościelna, Magazynowa, Ogrodowa, Parkowa, Plac Daszyńskiego, Plac Św. Wojciecha, Powstania Wielkopolskiego, Słoneczna, Św. Ducha, Topolowa, Zacisze.

Gimnazjum ul. Gimnazjalna 17 Strzelno

4

Sołectwa: Bławaty, Bronisław, Jeziorki, Łąkie, Sławsko Dolne, Strzelno Klasztorne.

Zespół Szkół Licealnych ul. Gimnazjalna 7 Strzelno

5

Sołectwa: Bożejewice, Markowice, Niemojewko.

Szkoła Podstawowa Markowice

6

Sołectwa: Ciencisko, Ostrowo.

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrowo

7

Sołectwa: Książ, Stodoły.

Szkoła Podstawowa Stodoły

8

Sołectwa: Kijewice, Mirosławice, Młynice, Młyny, Wronowy.

Szkoła Podstawowa Wronowy

9

Sołectwa: Ciechrz, Górki, Rzadkwin, Wymysłowice, Żegotki.

Szkoła Podstawowa Ciechrz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »