| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 144, poz. 2424 z dnia 17 grudnia 2007 r.), wprowadza się następującą zmianę: - Załącznik Nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak


Uzasadnienie

Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), gdzie art. 6 ust. 9 pkt 1, na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 28 października 2011 r., Nr 232, poz. 1378) otrzymał brzmienie: "1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;". Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Uchwała niniejsza obejmuje jedynie dostosowanie terminu składania deklaracji przez podmioty wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych po zmianie, na dzień 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pieszak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/131/2011
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pieszak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »