| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 144, poz. 2424 z dnia 17 grudnia 2007 r.), wprowadza się następującą zmianę: - Załącznik Nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak


Uzasadnienie

Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), gdzie art. 6 ust. 9 pkt 1, na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 28 października 2011 r., Nr 232, poz. 1378) otrzymał brzmienie: "1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;". Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Uchwała niniejsza obejmuje jedynie dostosowanie terminu składania deklaracji przez podmioty wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych po zmianie, na dzień 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pieszak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/131/2011
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pieszak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »