| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm. : z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) oraz art. 27, 28 ust. 1, 2, 3 i art. 29, art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 ze zm. : z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r.Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) w związku z art. 2 w/w ustawy o bibliotekach, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/444/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/526/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr VI/43/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu §2 otrzymuje brzmienie:

" §2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku. ".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Dnia 30 września 2011 roku została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, m.in. ustawy o bibliotekach. W myśl zmiany art. 13 ust. 7 ustawy o bibliotekach będzie istniała możliwości łączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań z zastrzeżeniem art. 19 przedmiotowej ustawy. Niniejszy zapis wchodzi w życie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 01 października 2012 r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Bartosz Lau

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »