| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Płużnica

z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, oraz z 2012 r. poz. 1399), na wniosek Wójta Gminy Płużnica, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012 r., wprowadza się zmiany dotyczące granic okręgu wyborczego nr 1 i nr 2; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Płużnica


Wiesław Karwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/254/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

1.Płużnica
numery domów: 1-57;

1

2

1.Płużnica
numery domów: 58-113 do końca;

1

3

1.Bartoszewice
2.Czaple

1

4

1.Orłowo

1

5

1.Bielawy
2.Ostrowo

1

6

1.Józefkowo
2.Kotnowo

1

7

1.Nowa Wieś Królewska
numery domów: 11-46, 49-50, 66, 70-112 do końca;

1

8

1.Nowa Wieś Królewska
numery domów: 1-10, 47, 51-65, 67-69;
2.Uciąż

1

9

1.Wieldządz

1

10

1.Mgowo
numery domów: 1-9, 17-20, do końca;

1

11

1.Mgowo II
numery domów: 10-16;
2.Bągart
3.Pólko

1

12

1.Błędowo

1

13

1.Płąchawy

1

14

1.Dąbrówka
2.Działowo

1

15

1.Wiewiórki
2.Goryń

1


Uzasadnienie

Wprowadzona zmiana w bardziej przejrzysty sposób dokonuje podziału miejscowości Płużnica na dwa okręgi wyborcze. Dotychczasowy podział budził wątpliwości i nie był do końca czytelny, co mogło spowodować trudności związane z obsługą wyborców.

Uchwała Rady Gminy Płużnica w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »