| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/232/15 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015, poz. 318) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Dz. U. Nr 26, poz. 134, Dz. U. Nr 94, poz. 550, Dz. U. Nr 102, poz. 588, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 147, poz. 881, Dz. U. Nr 149, poz. 889, Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 217, poz.1281, Dz. U. 2012 poz. 849, 951, 1529 oraz Dz. U. 2014 poz. 179, 180 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w referendum ogólnokrajowym:

1. w domach pomocy społecznej:

a) Nr 190 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54;

b) Nr 191 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 15a;

2. w zakładach opieki zdrowotnej:

a) Nr 192 z siedzibą w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim - SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19,

b) Nr 193 z siedzibą w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9,

c) Nr 194 z siedzibą w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy przy
ul. Izabeli Romanowskiej 2,

d) Nr 195 z siedzibą w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy przy
ul. Kornela Ujejskiego 75,

e) Nr 196 z siedzibą w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1,

f) Nr 197 z siedzibą w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy
ul. dr Stanisława Meysnera 9,

g) Nr 198 z siedzibą w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12,

h) Nr 199 z siedzibą w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5,

i) Nr 200 z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy przy ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6,

j) Nr 201 z siedzibą w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bydgoszczy przy ul. Smukalskiej 251,

k) Nr 202 z siedzibą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy - Domu Sue Ryder przy
ul. Wilhelma Roentgena 3,

l) Nr 203 z siedzibą w Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 9,

3. w areszcie śledczym - Nr 204 z siedzibą w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4,

4. w zakładzie karnym - Nr 205 z siedzibą w Zakładzie Karnym Bydgoszcz-Fordon w Bydgoszczy
przy ul. Rynek 8,

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez publikację w jednej z lokalnych gazet.

§ 5. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


dr Zbigniew Sobociński


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia referendum.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015, poz. 318) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) głosowanie w referendum przeprowadza się w obwodach odrębnych tj. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów utworzonych na podstawie uchwały podjętej przez radę miasta.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na podstawie ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015, poz. 318) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 112 z późn. zm) głosowanie w referendum przeprowadza się w odrębnych obwodach głosowania usytuowanych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych.

W tych okolicznościach podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.

5. Ocena finansowych skutków regulacji:

Przyjęcie niniejszej Uchwały nie generuje kosztów finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »