| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr I/104/2016 Wójta Gminy Dobre

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok w niżej podanych wielkościach:

1) dochody budżetowe na plan 18.052.040,51 zł wykonano 18.043.061,17 zł, co stanowi 99,95 % w tym:

a) dochody bieżące na plan 16.918.093,51 zł wykonano 16.907.541,84 zł tj. 99,94 % planu,

b) dochody majątkowe na plan 1.133.947,00 zł wykonano 1.134.519,33 zł tj. 100,05 % planu,

c) dochody związane z realizacją zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami na plan 3.703.960,29 zł wykonano 3.700.809,16 zł tj. 99,91 % planu,

d) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł tj. 100 % planu.

2) wydatki budżetowe na plan 18.687.729,62 zł wykonano 17.694.479,13 zł, co stanowi 96,53 % planu w tym:

a) wydatki bieżące na plan 15.863.897,36 zł wykonano 15.090.464,92 zł tj. 95,12 % planu,

b) wydatki majątkowe na plan 2.823.832,26 zł wykonano 2.604.014,21 zł tj. 92,22 % planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami na plan 3.703.960,29 zł wykonano 3.700.809,19 zł tj. 99,91 % planu,

d) wydatki celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł tj. 100 % planu.

3) dodatni wynik finansowy 348.582,04 zł przy planowanym deficycie 635.689,11 zł.

2. Informacja o stanie mienia gminy:

1) wartość mienia na 01.01.2015 r. - 41.832.090,62 zł,

2) przychody - 3.949.540,12 zł,

3) rozchody - 82.671,47 zł,

4) wartość mienia na 31.12.2015 r. - 45.698.959,27 zł,

5) dochody z mienia w 2015 r. - 54.320,60 zł.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informację o stanie mienia gminy Radzie Gminy i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt


Stefan Śpibida

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »