Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/87/09 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 24 kwietnia 2009r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe