Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/155/09 Rady Gminy Płaska

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe