reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/267/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241), art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się bonifikaty przy sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski ich najemcom według następujących stawek procentowych:
1) w wysokości 30 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi od 10 do 15 lat;
2) w wysokości 40 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi powyżej 15 lat a nie przekracza 20 lat;
3) w wysokości 50 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi powyżej 20 lat.
2. Okres najmu, o którym mowa w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających najem zajmowanego lokalu przez obecnego najemcę oraz jego poprzednika prawnego: rodziców lub małżonka, jeżeli najemca wstąpił po nim w stosunek najmu.
3. Jeżeli najemca otrzymał obecny lokal w drodze zamiany, do okresu najmu, o którym mowa w ust. 1 wlicza się również okres najmu poprzedniego lokalu gminnego.
4. Okresy najmu, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 liczy się uwzględniając pełne lata kalendarzowe.
§ 2. 1. Bonifikat, o których mowa w § 1, nie stosuje się:
1) w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po roku 1994;
2) jeżeli najemca lokalu lub jego małżonek nie będący najemcą posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego albo działki z budynkiem mieszkalnym w budowie.
2. Ustaleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 dokonuje się na podstawie oświadczenia złożonego przez najemcę pod rygorem odpowiedzialności karnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama