reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/156/10 Rady Gminy Giby

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 222 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Giby uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę:57 000 zł
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 § 0920 - 500 zł Pozostałe odsetki
2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 § 0920 - 500 zł Pozostałe odsetki
3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75616 § 0910 - 2 000 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 § 2030 - 54 000 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 16 455 zł
1) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 § 2920 - 16 455 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa
§ 3. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 57 112 zł
1) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 § 4810 - 472 zł Rezerwy
2) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80113 § 4280 - 100 zł Zakup usług zdrowotnych
3) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 § 3110 - 54 000 zł Świadczenia społeczne
4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 § 4300 - 2 540 zł Zakup usług pozostałych
§ 4. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 16 567 zł
1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80113 § 4300 - 16 567 zł Zakup usług pozostałych
§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 10 901 031 zł Plan wydatków budżetowych - 11 836 228 zł
2. Deficyt budżetu w kwocie 935 197 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym
3. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 448 308 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
§ 6. W § 11 Uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 rok dodaje się pkt. 4 o brzmieniu: "Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami".
§ 7. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi Załącznik Nr 1 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczacy Rady Gminy

Stanisław Bednarski
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/156/10
Rady Gminy Giby
z dnia 23 lutego 2010 r.
Objaśnienia
do § 1
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 57 000 zł
500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego
500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i dzierżawę
2 000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za podatki lokalne
54 000 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów
do § 2
Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 16 455
16 455 zł - subwencja oświatowa
do § 3
Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 57 112 zł
472 zł - rezerwa ogólna
54 000 zł - świadczenia społeczne związane z dożywianiem uczniów
2 540 zł - usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Giby i Głęboki Bród
100 zł - badanie lekarskie kierowcy dowożącego uczniów do szkół
do § 4
Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 16 467zł
16 467 zł - usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama