reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/257/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i poz. 1281, Nr 206, poz. 1590; z 2010r. Nr 28, poz.146) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu.

§ 2. 1. Udziela się bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości określonej w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie udziela się bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych:

1)najemcy, jeżeli on lub jego współmałżonek, w dniu złożenia wniosku o wykup lokalu posiadają tytuł prawny w postaci prawa własności, współwłasności do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, położonych na obszarze kraju;

2)najemcy, jeżeli on albo jego współmałżonek, w okresie ostatnich 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku o wykup lokalu, posiadali tytuł prawny w postaci prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, położonych na obszarze kraju;

3)najemcy, który posiada zaległości czynszowe;

4)najemcy, który w terminie dwóch lat przed złożeniem wniosku o wykup skorzystał z pomocy Gminy Miasta Augustów w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu;

5)najemcy, który pobiera dodatek mieszkaniowy lub pobierał go w okresie roku czasu poprzedzającego datę złożenia wniosku o wykup.

3. Bonifikata będzie udzielana w przypadku jednorazowej zapłaty ceny przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości.

§ 3. Określa się wysokość stawek procentowych udzielanych bonifikat:

1)50% od ceny lokali znajdujących się w budynkach położonych przy:

a) ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1, 3, 13, 15;

b) osiedle Lipowiec /z wyłączeniem lokali w budynkach przy ul. Robotniczej 4, 6, 8/;

2)40% od ceny lokali znajdujących się w budynkach położonych przy:

a) ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 5, 7, 9, 11;

b) ul. Robotniczej 4, 6, 8;

c) ul. Turystycznej 12;

d) ul. Obrońców Westerplatte 40, 40a;

e) ul. Armii Krajowej 17;

f) ul. Przemysłowej 1a, 1b;

g) ul. 29 Listopada 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20;

h) ul. Młyńskiej 30, 44;

i) ul. 3 Maja 39;

j) ul. Kościelnej 6;

3)30% od ceny lokali znajdujących sie w budynkach położonych przy:

a) ul. Śródmieście 2, 3, 5;

b) ul. Obrońców Westerplatte 1, 3, 5, 7;

c) ul. mjr H. Sucharskiego 4, 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama