| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr.138 poz.974, 173 poz.1218; z 2008r. Nr.180 poz. 1111, Nr.223 poz1458; z 2009 r. Nr.52 poz.420, Nr157 poz.1241; z 2010 r. nr.28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr106 poz.675) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r Nr 62 poz.504) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/53/07 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym / Dz. Urzęd. Woj. Podl. Z 2007 r. Nr 201, poz. 2046/ oraz uchwała Nr XXXVI/146/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 maja 2009r.zmieniająca uchwałę Nr XIII/53/07 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym /Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2009r Nr 125, poz.1400/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek

Załącznik do Uchwały Nr IX/57/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »