| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 7 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Milejczyce na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 2012 roku poz. 567), art. 211, 212, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się , co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 70 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 258 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku" do Uchwały Nr XII/85/2012 Rady Gminy Milejczyce z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" do Uchwały Nr XII/85/2012 Rady Gminy Milejczyce z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 "Plan przychodów na 2012 rok" do Uchwały Nr XII/85/2012 Rady Gminy Milejczyce z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku" do Uchwały nr X/72/2012 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 939 077 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 488 999 zł. Przychody w wysokości 122 000 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 817 077 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 267 077 zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 550 000 zł.

§ 8. Dochody budżetowe w kwocie 366 999 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Pokaniewie" oraz na realizację zadania "Remont świetlicy wiejskiej w Milejczycach" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie na te zadania, zgodnie z umową.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550 000 zł

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000 zł

- wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 783 600 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550 000 zł

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000 zł

- wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 783 600 zł.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 7 305 046 zł

z tego:

- dochody bieżące 5 093 047 zł

- dochody majątkowe 2 211 999 zł

2. Wydatki ogółem 7 755 124 zł

z tego:

- wydatki bieżące 5 300 650 zł

- wydatki majątkowe 2 454 474 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 7 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 7 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/97/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 7 września 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 7 września 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/97/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 7 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/97/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 7 września 2012 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »