Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/322/2013 Burmistrza Supraśla

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe