reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 121.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 21.127.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem:8 153 335zł.

a) dochody bieżące - 5 070 876 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 724 516 zł

b) dochody majątkowe - 3 082 459 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem:7 506 332 zł.

a) wydatki bieżące - 4 917 531 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 724 516 zł

b) wydatki majątkowe - 2 588 801 zł

3. Dochody w wysokości 928 730 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie281 727zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 207 266 oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 74 461 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


Leon Małaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121.2013
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2013 rok

Zmniej
szenia

Zwięk
szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

86 927

0

2 500

89 427

Komendy powiatowe Policji

75405

0

0

2 500

2 500

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

własne

3000

0

0

2 500

2 500

RÓŻNE ROZLICZENIA

758

18 073

2 500

0

15 573

Rezerwy ogólne i celowe

75818

12 373

2 500

0

9 873

Rezerwy

własne

4810

12 373

2 500

0

9 873

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

1 770 982

50

50

1 770 982

Szkoły podstawowe

80101

1 002 666

50

50

1 002 666

Składki na Fundusz Pracy

własne

4120

18 000

50

0

17 950

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

4170

2 550

0

50

2 550

OCHRONA ZDROWIA

851

106 834

3 500

3 500

106 834

Lecznictwo ambulatoryjne

85154

17 832

3 500

3 500

17 832

Zakup usług zdrowotnych

własne

4280

4 000

2 500

0

1 500

Zakup usług pozostałych

własne

4300

2 000

0

3 500

5 500

Podróże słuzbowe krajowe

własne

4410

975

500

0

475

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej

własne

4700

1 000

500

0

500

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

1 919 911

10 160

10 160

1 919 911

Gospodarka odpadami

90002

160 136

10 160

0

149 976

Zakup usług pozostałych

własne

4300

129 306

10 160

0

119 146

Pozostała działalność

90095

83 785

0

10 160

93 945

Zakup usług pozostałych

własne

4300

0

0

10 000

10 000

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej

własne

4700

0

0

160

160

RAZEM:

7 506 332

16 210

16 210

7 506 332

Wydatki bieżące

4 917 531

16 210

16 210

4 917 531

Wydatki majątkowe

2 588 801

0

0

2 588 801

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama