| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/62/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 13.406 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 13.406 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 55.226.577 zł.,

a) plan dochodów bieżących 49.910.638 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 5.315.939 zł.,

2) plan wydatków ogółem 55.681.281 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.467.842 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 6.213.439 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 454.704 zł. będą wolne środki w kwocie 454.704 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/62/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

17 614 805

17 599 805

15 000

zmniejszenie

-632

-632

0

zwiększenie

632

632

0

po zmianach

17 614 805

17 599 805

15 000

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

7 602 936

7 587 936

15 000

zmniejszenie

-532

-532

0

zwiększenie

532

532

0

po zmianach

7 602 936

7 587 936

15 000

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

60 500

60 500

0

zmniejszenie

-532

-532

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

59 968

59 968

0

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

3 300

3 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

3 800

3 800

0

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

2 300

2 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

32

32

0

po zmianach

2 332

2 332

0

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

przed zmianą

339 939

339 939

0

zmniejszenie

-100

-100

0

zwiększenie

100

100

0

po zmianach

339 939

339 939

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

2 000

2 000

0

zmniejszenie

-100

-100

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

1 900

1 900

0

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

100

100

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

100

100

0

po zmianach

200

200

0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 467 806

2 467 806

0

zmniejszenie

-654

-654

0

zwiększenie

654

654

0

po zmianach

2 467 806

2 467 806

0

85333

Powiatowe urzędy pracy

przed zmianą

1 603 993

1 603 993

0

zmniejszenie

-654

-654

0

zwiększenie

654

654

0

po zmianach

1 603 993

1 603 993

0

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

5 358

5 358

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

486

486

0

po zmianach

5 844

5 844

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

946

946

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

86

86

0

po zmianach

1 032

1 032

0

4127

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

767

767

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

70

70

0

po zmianach

837

837

0

4129

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

135

135

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

12

12

0

po zmianach

147

147

0

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

6 800

6 800

0

zmniejszenie

-556

-556

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

6 244

6 244

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

1 200

1 200

0

zmniejszenie

-98

-98

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

1 102

1 102

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

przed zmianą

1 111 311

1 111 311

0

zmniejszenie

-120

-120

0

zwiększenie

120

120

0

po zmianach

1 111 311

1 111 311

0

85410

Internaty i bursy szkolne

przed zmianą

462 250

462 250

0

zmniejszenie

-120

-120

0

zwiększenie

120

120

0

po zmianach

462 250

462 250

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

2 000

2 000

0

zmniejszenie

-120

-120

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

1 880

1 880

0

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

100

100

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

120

120

0

po zmianach

220

220

0

Wydatki razem:

przed zmianą

46 431 981

40 218 542

6 213 439

zmniejszenie

-1 406

-1 406

0

zwiększenie

1 406

1 406

0

po zmianach

46 431 981

40 218 542

6 213 439

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

010

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą

3 941 000

3 941 000

0

zmniejszenie

-12 000

-12 000

0

zwiększenie

12 000

12 000

0

po zmianach

3 941 000

3 941 000

0

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

przed zmianą

3 941 000

3 941 000

0

zmniejszenie

-12 000

-12 000

0

zwiększenie

12 000

12 000

0

po zmianach

3 941 000

3 941 000

0

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

9 000

9 000

0

po zmianach

9 000

9 000

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

3 000

3 000

0

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

2 623 500

2 623 500

0

zmniejszenie

-9 000

-9 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

2 614 500

2 614 500

0

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

874 500

874 500

0

zmniejszenie

-3 000

-3 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

871 500

871 500

0

Wydatki razem:

przed zmianą

9 249 300

9 249 300

0

zmniejszenie

-12 000

-12 000

0

zwiększenie

12 000

12 000

0

po zmianach

9 249 300

9 249 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

55 681 281

49 467 842

6 213 439

zmniejszenie

-13 406

-13 406

0

zwiększenie

13 406

13 406

0

po zmianach

55 681 281

49 467 842

6 213 439

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »