reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 74.2014 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz Uchwały Nr XXX/220/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2014 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65 000 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 652 838 zł z tego:

- dochody bieżące 14 932 133

- dochody majątkowe 2 720 705

2) Plan wydatków ogółem 18 755 158 zł z tego:

- na wydatki bieżące 13 857 948

- na wydatki majątkowe 4 897 210

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 102 320 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 102 320

2) Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 74.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 832 183,00

0,00

1 832 183,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 332 183,00

0,00

1 332 183,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 100,00

1 000,00

19 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 600,00

- 1 000,00

2 600,00

750

Administracja publiczna

1 796 373,00

0,00

1 796 373,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

77 000,00

11 000,00

88 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

74 000,00

11 000,00

85 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 441 500,00

- 24 000,00

1 417 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

820 000,00

- 20 000,00

800 000,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

18 500,00

1 000,00

19 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

138 000,00

- 15 000,00

123 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

21 500,00

- 2 000,00

19 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

88 634,00

8 000,00

96 634,00

4260

Zakup energii

20 500,00

- 1 000,00

19 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

134 900,00

10 000,00

144 900,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

27 000,00

- 4 000,00

23 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

28 000,00

- 1 000,00

27 000,00

75095

Pozostała działalność

194 873,00

13 000,00

207 873,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

120 600,00

12 000,00

132 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 300,00

1 000,00

23 300,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

182 958,00

0,00

182 958,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

178 958,00

0,00

178 958,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

- 300,00

1 200,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

300,00

1 300,00

801

Oświata i wychowanie

6 612 696,00

0,00

6 612 696,00

80101

Szkoły podstawowe

3 161 476,00

- 200,00

3 161 276,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 422 085,00

1 000,00

1 423 085,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

277 450,00

3 700,00

281 150,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

38 300,00

100,00

38 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

122 000,00

- 5 500,00

116 500,00

4260

Zakup energii

27 400,00

500,00

27 900,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

70 528,00

100,00

70 628,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 620,00

100,00

7 720,00

80110

Gimnazja

817 909,00

100,00

818 009,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

102 560,00

100,00

102 660,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

372 523,00

10 000,00

382 523,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

162 461,00

5 000,00

167 461,00

4300

Zakup usług pozostałych

52 000,00

- 4 000,00

48 000,00

4430

Różne opłaty i składki

10 600,00

9 000,00

19 600,00

80195

Pozostała działalność

1 618 360,00

- 10 000,00

1 608 360,00

4430

Różne opłaty i składki

47 000,00

- 10 000,00

37 000,00

851

Ochrona zdrowia

135 951,00

0,00

135 951,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

131 951,00

0,00

131 951,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600,00

200,00

800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

29 500,00

- 200,00

29 300,00

852

Pomoc społeczna

916 762,00

0,00

916 762,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

158 720,00

- 500,00

158 220,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104 656,00

- 1 000,00

103 656,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 100,00

500,00

11 600,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

129 290,00

500,00

129 790,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89 278,00

500,00

89 778,00

Razem:

16 286 386,00

0,00

16 286 386,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie analizy aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Na wniosek dyrektorów szkół prowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków działu 852 - pomoc społeczna.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama