Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/21/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych publicznych zalicza się drogi wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, których przebieg jest pokazany na mapach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający 20 arkuszy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/21/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2015 r.

Wykaz dróg wewnętrznych zaliczonych do sieci dróg publicznych gminnych gminy Łomża

lp

nazwa drogi

przebieg drogi

długość

numery działek

uwagi

1

Łomża - Jednaczewo

Łomża (droga wojewódzka nr 645 B) ? Jednaczewo (ulica Świętojańska we wsi Jednaczewo)

2822,48 m

1032, 841, 747 i 548 (obręb Stare Kupiski)

2

Droga na pola we wsi Grzymały Szczepankowskie

Grzymały Szczepankowskie (droga krajowa nr 61) ? granica działki nr 1/2 w Grzymałach Szczepankowskich

498,82 m

82 (obręb Grzymały Szczepankowskie)

3

Droga we wsi Stare Sierzputy - północno-wschodnia

Stare Sierzputy (droga gminna nr 105 685 B droga krajowa nr 61 - Stare Sierzputy ? droga gminna nr … (poz. 4 wykazu) ? droga gminna nr 105 685 B droga krajowa nr 61 - Stare Sierzputy)

1927,39 m

64 (obręb Stare Sierzputy)

4

Droga do pól we wsi Stare Sierzputy w kierunku rzeki Lepacka Struga

Stare Sierzputy (droga gminna nr 105 685 B droga krajowa nr 61 - Stare Sierzputy ? rzeka Lepacka Struga ? granica działki 76 (obręb Stare Sierzputy) wraz z dojazdem do drogi krajowej nr 61 i drogi gminnej nr …. (poz. 3 wykazu)

1645,02 (1158,90 + 377,08 + 109,04) m

62, 61, 63 (obręb Stare Sierzputy) i 80 (obręb Sierzputy Młode)

5

Janowo - Stare Kupiski

Stare Kupiski (droga krajowa nr 61) ? Janowo (droga gminna nr 105 688 B droga przez wieś Janowo)

616,84 m

165 (obręb Janowo)

6

Droga we wsi Janowo

Janowo (droga gminna nr 152 034 B Droga zachodnia we wsi Janowo ? droga gminna nr 105 818 B Jarnuty - Sierzputy Młode ? granica działki nr 21 (obręb Janowo)

414,48 m

53/9 i 26/2 (obręb Janowo)

7

Droga do kolonistów wsi Andrzejki

Andrzejki (droga gminna nr 105 695 B droga wojewódzka nr 677 - Andrzejki - Czaplice ? granica działki nr 28 w Andrzejkach)

480,91 m

74 i 73 (obręb Andrzejki)

8

Bacze Suche - Stare Jemielite

Bacze Suche (droga gminna nr 152 104 B Bacze Suche - Czerwony Bór) ? granica gminy z powiatem zambrowskim

468,67 m

184 (obręb Bacze Suche)

9

Droga przy torach do kolonistów wsi Milewo

Milewo (droga gminna 105 714 B Milewo - Milewo Kolonia) ? droga gminna nr 152 118 B Droga na łąki we wsi Milewo)

828,40 m

436 (obręb Milewo)

10

Milewo - Modzele Wypychy

Milewo (droga powiatowa nr 1940 B) ? droga gminna nr 152 120 B Stare Wyrzyki - Milewo ? Modzele Wypychy (droga gminna nr 152 117 B Modzele Wypychy - Stare Wyrzyki)

1984,85 m

148 i 149 (obręb Milewo)

11

Droga we wsi Milewo - zachodnia

Milewo (droga gminna 105 714 B Milewo - Milewo Kolonia ? droga gminna nr … (poz. 10 wykazu)

441,98 m

191 (obręb Milewo)

12

Droga na łąki we wsi Puchały

Puchały (droga powiatowa nr 1940 B) ? granica wsi Puchały i Gać

432,92 m

694/1 (obręb Puchały)

13

Droga we wsi Puchały - przy szkole

Puchały (droga powiatowa nr 1939 B) ? granica działki 527/4 i 527/5 w Puchałach

88,18 m

527/1 (obręb Puchały)

14

Ulica Słoneczna we wsi Wygoda

Wygoda (droga powiatowa nr 1938 B) ? droga gminna nr 105 803 B ulica Kolejowa we wsi Wygoda)

443,37 m

106 (obręb Modzele Skudosze)

15

Ulica Akacjowa we wsi Wygoda

Wygoda (droga powiatowa nr 1943 B) ? droga gminna nr 105 805 B ulica Lipowa we wsi Wygoda)

443,37 m

106 (obręb Wygoda)

16

Ulica Brzozowa we wsi Wygoda

Wygoda (droga gminna nr 105 808 B ulica Sosnowa we wsi Wygoda) ? droga gminna nr 105 807 B ulica Dębowa we wsi Wygoda)

228,10 m

54/9 (obręb Modzele Skudosze)

17

Ulica Lepacka we wsi Stare Kupiski

Stare Kupiski (droga gminna nr 152 009 B ulica Pogodna we wsi Stare Kupiski - droga gminna nr 105 766 B ulica Ładna we wsi Stare Kupiski)

862,82 m

39, 484, 38/7 i 38/15 (obręb Stare Kupiski)

18

Ulica Poziomkowa we wsi Giełczyn

Giełczyn (droga gminna nr 105 734 B ulica Spokojna we wsi Giełczyn ? droga gminna nr 152 086 B ulica bez nazwy nr 6 we wsi Giełczyn)

436,06 m

425 (obręb Giełczyn)

19

Droga gminna nr 152 019 B ulica Wiklinowa we wsi Stare Kupiski

Stare Kupiski (droga gminna nr 105 771 B ulica Polna we wsi Stare Kupiski - droga gminna nr 105 766 B ulica Ładna we wsi Stare Kupiski)

52,97 m

473 (obręb Stare Kupiski)

20

Droga gminna nr 152 045 B ulica Ładna we wsi Konarzyce

ulica Ładna we wsi Konarzyce (droga powiatowa nr 1948 B ? droga gminna nr 152 048 B - ulica Słoneczna

466,77 m

56/35 i 56/45 (obręb

Konarzyce)


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/21/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe