reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 5d i 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984, 1238 z 2014 r. poz. 490, 457, 900, 942, 1102, 1662) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w rozdziale 2. Dostarczanie paliw i energii Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz.984).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5d ustawy 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym zgodnie z art. 3 pkt 13c wyżej cytowanej ustawy jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.zm.), jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Przyjęcie niniejszej uchwały spowoduje przeniesienie kompetencji do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków - z organu wykonawczego gminy na inny podmiot, który stanie się organem właściwym do załatwiania tych spraw w drodze decyzji.

Do upoważnienia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 39 ust. 4 o samorządzie gminnym niezbędna jest uchwała Rady Gminy.

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w tym dzienniku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama