reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mońki zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywać wpłaty z dołu do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana na rachunek Urzędu Miejskiego w Mońkach lub w kasie urzędu.

§ 3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne Uchwały i wynikają one z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych wydanych w przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości bądź złożenia z danymi nie odpowiadającymi rzeczywistości.

§ 4. Ustala się, iż ryczałtową opłatę za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminie do 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/220/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podl. z 2013r. poz. 198).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama