reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie przekazania zarządzania częścią drogi powiatowej

zawarte w dniu 2 października w Bielsku Podlaskim pomiędzy:

1. Wójtem Gminy Rudka, jako zarządcą dróg gminnych na terenie Gminy Rudka, mającym siedzibę w Rudce, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka reprezentowanym przez:

- Pana Andrzeja Anusiewicza - Wójta Gminy Rudka

a Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim jako zarzadcą dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego, mającym siedzibę w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowanym przez:

1) Pana Sławomira Jerzego Snarskiego - Starostę Bielskiego,

2) Pana Piotra Bożko - Wicestarostę,

o następującej treści:

§ 1. W oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) Zarząd Powiatu Bielsk Podlaski przekazuje z dniem zawarcia niniejszego porozumienia Wójtowi Gminy Rudka zarządzanie częścią drogi powiatowej Nr 1697B ul. Olendzka w Rudce od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do cmentarza położoną na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1240 i 1620 obręb Rudka od km 0+000do km 0+816 o długości 0,816 km, celem prowadzenia wszelkich spraw związanych z przebudową tej drogi w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2. 1. Na sfinansowanie części kosztów prowadzenia spraw określonych w § 1 Powiat Bielski zamierza przekazać Gminie Rudka środki finansowe pochodzące z zasobów własnych, w wysokości niezbędnej do ich zrealizowania.

2. Szczegółowe zasady finansowania i realizacji zadania zostaną zawarte w Umowie Partnerskiej.

§ 3. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony do dnia zakończenia realizacji planowanej inwestycji i rozliczenia się z jednostką udzielającą pomocy finansowej.

2. Po upływie okresu obowiązywania Porozumienia nastąpi zwrotne przekazanie zarządzania drogą, o której mowa w § 1.

§ 4. Przekazanie drogi, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA RUDKA: POWIAT BIELSKI:

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama