Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 29 września 2015r.

dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.[1])) podaje się do wiadomości, co następuje:

1. W dniu 29 września 2015 r. roku Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 oraz określił Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 - na podstawie uchwały Nr 81/927/2015 z dnia 29 września 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

2. Wskazuje się stronę internetową http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl, na której zamieszcza się treść Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 wraz z Zakresem zmian wprowadzonych
do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

3. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 obowiązuje od 29 września 2015 roku.

4. Zakres zmian wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 zawiera załącznik Nr 3 do uchwały 81/927/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.


Załącznik do Komunikatu
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały - Zestawienie zmian


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 349

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe