reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41/IX/15 Rady Gminy Rutki

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rutki:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 200,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 400,00 zł,

c) powyżej 9 ton - 600,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

700,00

700,00

13

14

700,00

700,00

14

15

700,00

700,00

15

1100,00

1307,00

Trzy osie

12

17

900,00

900,00

17

19

900,00

900,00

19

21

900,00

900,00

21

23

900,00

1059,00

23

25

1200,00

1645,00

25

1200,00

1645,00

Cztery osie i więcej

12

25

1500,00

1500,00

25

27

1500,00

1500,00

27

29

1500,00

1726,00

29

31

2200,00

2560,00

31

2200,00

2560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 200,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 400,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 600,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa. ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

420,00

420,00

18

25

420,00

502,00

25

31

1000,00

1200,00

31

1474,00

2023,00

Trzy osie i więcej

12

40

1500,00

1798,00

40

2000,00

2660,00

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 200,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

300,00

300,00

18

25

300,00

334,00

25

500,00

586,00

Dwie osie

12

28

750,00

750,00

28

33

750,00

887,00

33

38

887,00

1348,00

38

1200,00

1774,00

Trzy osie i więcej

12

38

820,00

984,00

38

984,00

1337,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 700,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 900,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 190/XXXV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3679).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Staniszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama