reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 20 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 19 października 2015r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Dobrzyniewo Duże

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Dobrzyniewo Duże, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Białostockiej 25, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Bogdana Zdanowicza, NIP 966 - 05 - 16 - 743, REGON 000536806, zwaną dalej Gminą,

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2785, z 2010 r. Nr 8 poz. 167, Nr 38 poz. 691, Nr 67 poz. 1065, Nr 81 poz. 1236, Nr 142 poz.1848, Nr 162 poz. 2020 i Nr 243 poz. 2964, z 2011 r. Nr 12 poz. 204, Nr 165 poz. 1952, Nr 188 poz. 2281, Nr 229 poz. 2720, Nr 238 poz. 2858, Nr 265 poz. 3159 i Nr 315 poz. 4191, z 2012 r. poz. 1312, z 2013 r. poz. 427, z 2014 r. poz. 2682, poz. 4003, z 2015 r. poz. 2657) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem Usług, które odpowiadać będą iloczynowi stawki za przejazd jednego autobusu na odcinku jednego kilometra zwanej dalej "wozokilometrem" oraz uzgodnionej liczby wozokilometrów wykonywanych na trasach linii komunikacyjnych objętych niniejszym Porozumieniem, pomniejszonych o wpływy z biletów obowiązujących w gminnych strefach taryfowych.";

2) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Liczba uzgodnionych wozokilometrów zawiera przejazdy realizowane w gminnych strefach taryfowych - oznaczonych jako II, III, IV strefa taryfowa, a w przypadkach uzasadnionych potrzebami Gminy, również na odcinkach znajdujących się w I strefie taryfowej.";

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wpływy z biletów obowiązujących w gminnych strefach taryfowych zostaną ustalone jako:

1) dochody z biletów elektronicznych możliwe od zidentyfikowania jako uzyskane w związku z przejazdami na trasach objętych niniejszym Porozumieniem;

2) dochody ze sprzedaży biletów imiennych zakupionych przez pasażerów zamieszkałych na terenie Gminy oraz innych biletów obowiązujących wyłącznie na terenie Gminy;

3) dochody ze sprzedaży biletów imiennych zakupionych przez pasażerów zamieszkałych w Białymstoku i poza obszarem objętym analogicznymi Porozumieniami w proporcji określonej jako iloraz sumy wpływów z biletów imiennych zakupionych przez pasażerów zamieszkałych na terenie Gminy i sumy wpływów z biletów imiennych obowiązujących w II strefie taryfowej zakupionych przez pasażerów ze wszystkich Gmin objętych analogicznymi Porozumieniami;

4) dochody ze sprzedaży innych biletów z zastosowaniem proporcji określonej w punkcie 3);

5) przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży biletów elektronicznych przyjmuje się koszty dystrybucji w wysokości 4,00% ceny brutto biletu;

6) przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży biletów papierowych uwzględnia się koszty dystrybucji odzwierciedlone w rzeczywistej cenie sprzedaży.";

4) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 5 października 2015 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Wójt


Bogdan Zdanowicz


Załącznik do Aneksu Nr 20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 19 października 2015 r.

"Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadania Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów

Liczba wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

2,190

2,383

4,573

jednoczłonowy

25

21

11

114,325

96,033

50,303

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

114,325

96,033

50,303

106

15,500

15,480

30,980

jednoczłonowy

19

11

10

588,620

340,780

309,800

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

12,160

13,070

25,230

jednoczłonowy

2

0

0

50,460

0,000

0,000

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

639,080

340,780

309,800

jednoczłonowy

753,405

436,813

360,103

dwuczłonowy

0,000

0,000

0,000

SUMA

753,405

436,813

360,103

Rozkład: R - dzień roboczy, S - sobota, Św. - niedziela i święta

1. Linia nr 7

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej: nr inw. 719 Fasty/Giełda;

- długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 719 Fasty/Giełda do przystanku nr inw. 724 Fasty/pętla: 2,19 km;

b) kierunek Gmina-Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej: nr inw. 720 Fasty/Giełda;

- długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 721 Fasty/Mleczarnia do przystanku nr inw. 720 fasty/Giełda: 2,383 km.

2. Linia nr 106

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 364 Kaszmirowa;

- długość trasy linii w II, III i IV strefie taryfowej od przystanku nr inw. 364 Kaszmirowa do przystanku nr inw. 880 Borsukówka: 15,5 km;

- długość trasy linii od przystanku nr inw. 304 al. J. Piłsudskiego/Pałacowa do przystanku nr inw. 639 Dobrzyniewo Kościelne/Kościół: 12,16 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 365 Kaszmirowa;

- długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw.881 Borsukówka do przystanku nr inw. 365 Kaszmirowa: 15,48 km;

- długość trasy linii od pętli nawrotowej na przystanku nr inw.639 Dobrzyniewo Kościelne/Kościół do przystanku nr inw. 304 al. J. Piłsudskiego/Pałacowa: 13,07 km.".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama