| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r., poz. 528 i poz. 774) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, grunty i budowle zajęte na prowadzenie działalności z zakresu kultury,

2) budynki, grunty i budowle wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

3) budynki, grunty i budowle zajęte na prowadzenie działalności z zakresu zadań opieki społecznej,

4) budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków,

§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 nie obejmują budynków, gruntów i budowli zajętych na działalność gospodarczą, za wyjątkiem pkt 4.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/114/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »