reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Gródek

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 532), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 11 pkt 4 i 5 Uchwały Nr II/26/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 25 331 372 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18 274 184 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 057 188 zł;

2)wydatki w kwocie 26 814754 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18 110 333 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 704 421 zł;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 23 października 2015 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały w związku z:

1. pismem Nr FB-II.3111.431.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendium socjalnego - 43 810zł,

2. wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego,

3. wnioskiem Kierownika GOPS,

4. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku

5. pismem Nr FB-II.3111.471.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych - 24 056 zł,

6. pismem Nr DBŁ.3101-6-2/32/15 w sprawie zwiększenia dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 15 000 zł

7. pismem Nr FB-II.3111.466.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną - 998 zł,

8. pismem Nr FB-II.3111.399.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 252 240 zł,

9. pismem Nr FB-II.3111.416.2015.MA Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych - 152 030 zł,

10. pismem Nr FB-II.3111.415.2015.MA Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego - 5 557 zł,

11. pismem Nr FB-II.3111.454.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych - 870 zł,

12. pismem Nr FB-II.3111.298.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 8 175 zł,

13. pismem Nr FB-II.3111.482.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie on - 97 182 zł

14. pismem Nr FB-II.3111.473.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym - 11 066 zł,

15. pismem Nr FB-II.3111.417.2015.MA Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 8 090 zł.

Pozostałe zmiany wprowadzono w związku ze zmianami zadań do zrealizowania w 2015 r. przez Urząd Gminy w Gródku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama