reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 5 maja 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6k oraz art. 6 c oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ust. 2, ust. 3, ust. 3 b, ust. 3 c i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty.

§ 2. 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 20 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca na danej nieruchomości.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł. miesięcznie.

3. Ustala się miesięczną opłatę stałą od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego
w zależności od rodzaju zbiórki odpadów komunalnych:

a) w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny ustala się kwotę w wysokości 90 zł,

b) w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustala się kwotę w wysokości 36 zł.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się:

1) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

a) o pojemności 120 l - w wysokości 20 zł,

b) o pojemności 240 l - w wysokości 37 zł,

c) o pojemności 1100 l - w wysokości 110 zł,

d) o pojemności 5 m3 - w wysokości 500 zł,

e) o pojemności 7 m3 - w wysokości 600 zł;

3) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

a) o pojemności 120 l - w wysokości 13 zł,

b) o pojemności 240 l - w wysokości 25 zł,

c) o pojemności 1100 l - w wysokości 60 zł,

d) o pojemności 5 m3 - w wysokości 300 zł,

e) o pojemności 7 m3 - w wysokości 420 zł;

4) w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok, płatną z dołu w następującej wysokości:

a) od jednego domku letniskowego:

- 108 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 180 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

b) od innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:

- w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

Rodzaj pojemnika

120 l

240 l

1100l

Kp 5 ( 5 m3)

Kp 7 ( 7 m3)

Stawka ryczałtu /rok

156 zł

300 zł.

720 zł.

3 600 zł.

5040 zł.

- w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny:

Rodzaj pojemnika

120 l

240 l

1100l

Kp 5 ( 5 m3)

Kp 7 ( 7 m3)

Stawka ryczałtu /rok

240 zł.

444 zł.

1 320 zł.

6 000 zł.

7 200 zł.

§ 5. w przypadku nieruchomości "mieszanej", tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych odpowiednio zgodnie z § 3 i § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Traci moc uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Maciej Rogucki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama