Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr A-0161-31/17 Prezesa Sądu Okręgowego Suwałkach

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe