Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/173/17 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe