Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/308/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe