Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/257/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe