Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/199/2018 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe