Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/560/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Miasta Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe