Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe