Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe