Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/45/19 Rady Gminy Narew

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew - terenów zabudowy przemysłowo-usługowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe