Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2019.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr X/92/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe