Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/122/20 Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe