Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/119/20 Rady Gminy Narewka

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Narewka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe